ریسه مخصوص رود ارس برای ماهی زردپر

یکی از ریسه هایی که به روش تجربی برای صید از رودخانه پر خروش ارس بکار میبریم زدن 3 یا 2 گوشواره و استفاده از سایز قلاب بزرگ 1 ، 2 ، 3 هستش که با نخ 50 یا 60 و وزنه 8  استفاده میشود  تا جریان شدید آب ریسه را به کناره ها نکشد

اردبیل فیشینگ

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید