ماهیگیری با استفاده از شناور


در اين نمونه ترفندهاي بسياري ديده مي شود كه هر ماهيگير با بكار بردن آنها مي تواند درصد موفقيت خود را بالاتر ببرد.در اين روش هر ماهيگير مي تواند از قلابهاي تك شاخ يا سه شاخ جهت موفقيت بيشتر استفاده نمايد.به دليل تعداد زياد دندانهاي اردك ماهي و تيز بودن آنها جهت پاره يا زخم نشدن نخ ماهيگيري معمولا از سيم تابيده شده اي به نام پيشبند يا به اصطلاح عامه سيم بكسل استفاده مي گردد.

 

چوب و چرخ صيد اردك ماهي  در روش شناور معمولا از چوب تلسكوپي و چرخ اسپينر استفاده مي گردد و گاهي هم از چوبهاي چند تكه استفاده مي گردد.طول چوب بين سه متر تا پنج متر متغير و بسته به مكان ماهيگيري انتخاب مي گردد.

چرخ ماهيگيري را در سايزهاي سيصد يا سه هزار الي هفتصد يا هفت هزار و بسته به نوع چوب و نخ انتخابي تهيه مي گردند و بهترين آنها اسپينر ها هستند ولي گاه از بايت كاستر ها يا وينچها هم استفاده مي گردد كه تاثير قابل ملاحظه اي بر روي كيفيت صيد نداشته و در برخي مواقع بسيار هم دست و پا گيرند در اين نمونه از چرخها از نخ شماره سي يا چهل استفاده مي گردد.

شناوري كه انتخاب مي كنيد بايد با وزن طعمه شما سنخيت داشته باشد و استفاده از شناوري به وزن پانزده گرم براي طعمه اي با وزن بيست و پنج گرم كارايي شناور را از بين برده و در نتيجه صيد شما را دچار خلل مي كند.

.بدين دليل بايد از شناوري بزرگ تر براي طعمه هاي خود استفاده كنيد ولي اگر طعمه شما زنده باشد مانند يك ماهي زنده هيچ گاه از شناور بزرگ استفاده نكنيد چون :ـ

اول: ماهي را زود خسته نموده و باعث مرگ زودرس ماهي طعمه مي گردد

دوم: از حركت آزادانه و طبيعي ماهي در زير آب جلوگيري مي كند.

اما اگر از شناور كوچك استفاده كنيد ماهي طعمه باعث تحرك زياد شناور و در نتيجه اخطارهاي غير صحيح به شما مي گردد. پس راه حل چيست :ـ

ابتدا از يك شناور كوچك استفاده نمائيد و بعد از آن به فاصله چهل سانت از يك شناور بزرگ استفاده نمائيد. اول اينكه از حركت ماهي جلوگيري ننموده و  دوم اينكه در صورت حمله اردك ماهي به طعمه شناور بزرگ به عمق فرو مي رود و در نتيجه اخطار صحيح به شما داده مي شود.

نحوه زدن طعمه به قلاب : ـ

جهت زدن طعمه مرده به قلاب  كافي است تا قلاب را در بدن طعمه فرو نموده و از طرف ديگر خارج نمائيد البته براي طعمه مرده بهترين محل سر طعمه است اما اگر طعمه شما تكه تكه باشد قلاب را به صورت ساده وارد بدن طعمه مي كنيد .گاهي جهت افزايش بوي طعمه در آب به آن روغن يا خون ماهي تزريق مي كنند.

براي زدن طعمه زنده به قلاب مي توانيد قلاب را در قسمت پشتي يا كمر طعمه فرو كنيد و از سمت ديگر خارج كنيد اما دقت كنيد تا به ستون فقرات طعمه آسيب نرسد

.

حتما از خود پرسيده ايد كه آيا يك ريسه مناسب و قابل اعتماد براي صيد اردك ماهي وجود دارد كه هم طعمه را خوب نگه دارد و هم درصد موفقيت صيد را بالا ببرد. بايد بگوييم كه بله اين ريسه متشكل از دو قلاب سه شاخ يا يك قلاب سه شاخ و يك قلاب تك شاخ است

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید