ماهی قباد

معرفی ماهی قباد Indo Pacific King Mackerel
ماهی قباد:این ماهی با سرعت زیاد در اب حرکت می کند.وزن این ماهی 1-2کیلو گرم است وطول آن25-50سانتی متر است دارای گوشت قهوه ای روشن لذ یذ است [ ادامه مطلب ... ]