میش ماهی

معرفی میش ماهی Southern Meagre
میش ماهی:این ماهی بزرگترین ماهی خوراکی خلیج فارس است وزن این ماهی حدود 4-60 کیلو گرم وطول ان 40-150 سانتی متر می باشد د ارای پوست نقره ای خاکستری و سر بزرگ می باشد تجمع این ماهی در مناطق قشم دیر و خارک می باشد. [ ادامه مطلب ... ]