ماهی گیش

معرفی ماهی گیش Caranx Ignobilis
نام فارسی: گیش ماهی
نام بومی : گیش
نام انگلیسی : Yellowspotted king fish
نام علمی: Carangoides fulvoguttatus
تیره: Carangidae [ ادامه مطلب ... ]