ماهی شهری

معرفی ماهی شهری Smalltooth Emperor
مکان زندگی : در آبهای ساحلی در مناطق سنگی صخره ای بصورت گله های کوچک زیست می کنند، شنا کندی دارند و به شکل گله های کوچک حرکت می کنند. . . . [ ادامه مطلب ... ]