ماهی هامور

معرفی ماهی هامور نارنجی
نام فارسی: هامور نارنجی
نام بومی : سومان
نام انگلیسی : Grouper
نام علمی: Cephalopholis hemistiktos
تیره: Serranidae [ ادامه مطلب ... ]