ماهی کفشک پرلکه

معرفی ماهی کفشک Pseudorhambus Elevatus
نام فارسی: کفشک کوتاه باله پرلکه
نام انگلیسی : Largetooth flounder
نام علمی: Pseudorhombus arsius [ ادامه مطلب ... ]