قایقهای ماهیگیری
ادامه مطلب

قایقهای ماهیگیری

کاملترین قایقهای موجود
قايقها : اين وسيله برای رسيدن به مكان مناسب برای ماهيگيری كمك بزرگی است ولی فقط برای چند نوع روش ماهيگيری مفيد است و بقيه روشها قابل استفاده نيستند.قايقها بر سه نوع چوبی .فلزی. و پلاستيكی وجود دارند [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی