جی پی اس ماهيگيری
ادامه مطلب

جی پی اس ماهيگيری

جی پی اس ماهيگيري چیست ؟
در گذشته، زمانی که تکنولوژی پیشرفته امروزی وجود نداشت، مردم وبخصوص اشخاصی مانند سیاحان، جهانگردان و ...گاهی اوقات در یک گستره جغرافیایی و بخصوص شهرها و کشورهای بیگانه، از مکان دقیق خود با خبر نبودند وحتی گاهی نیز در بیابانها ودریاها مسیر خود را گم می کردند، [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی