برای شروع ماهیگیری چه لوازمی نیاز داریم
ادامه مطلب

برای شروع ماهیگیری چه لوازمی نیاز داریم

ماهیگیری رشته ای ارزان یا گران است ؟
شما می توانید با کمترین هزینه ساعتی را در کنار آب بدور از دغدقه های زندگی شهری ماهیگیری کنید .نیاز شما برای شروع ماهیگیری چوب، چرخ ،نخ ، هرزه گرد ، قلاب ، سرب ، جعبه کوچک برای قراردادن لوام ریز ( مثل هرزه گرد قلاب و.... پایه برای قراردادن چوب ( فقط برای دریاچه ) کیف کمری ، کوله پشتی ، چکمه بلند . [ ادامه مطلب ... ]

لوازم مورد نیاز برای ماهیگیری کپور
ادامه مطلب

لوازم مورد نیاز برای ماهیگیری کپور

برای گرفتن کپور چه لوازم نیاز داریم
چوب - چرخ - نخ - لاین دنسر- بازر - پُد - چاک قلاب - دوراهی - سرب - تنگل بوم - استاپر بویله - ابزار بویله - بویله - توری پی وی ای - نخ پی وی ای - نایلون پی وی ای - جعبه - تشک - مارکر - صندلی [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی