صندلی های ماهیگیری

صندلی ها بر چهار نوع هستند -يك پايه-دوپايه -سه پايه و چهار پايه-كه جنس آن عموماً از فلز و پارچه ای از نوع برزنت است [ ادامه مطلب ... ]