معرفی ماهی های آب شور جنوب کشور
ادامه مطلب

معرفی ماهی های آب شور جنوب کشور

1) ماهی حلواسفید:ماهی حلوا سفید که وزن آن بین .25-1.25کیلوگر م وطول آن بین15-35سانتی متر می باشدگوشت این ماهی سفیدرنگ است وگوشت آن به سهولت ازاستخوان جدامی شودسرماهی کوچک است
2) ماهی شوریده:شورید ازنوع ماهیان است که خوراکی خوبی محسوب می گردد وزن آن بین نیم تادوکیلوگرم است وطول آن حدود 25-50سانتی متراست دارای تیغ زیادی می باشد که پوست سروپشت ماهی سیاه بدنه ی خاکستر ی وزیرشکم آن سفیدرنگ است .
3) ماهی راشگو:ماهی راشگو به طول25-62.5سانتی مترووزن نیم تا3.5دارای سرکوچک ودهان نسبتاًبزرگی است که تا نزدیکی چشم کشیده شده است.رنگ ان در پشت خاکستری در پهلو کدرود ر شکم سفید است.فراوانی این نوع ماهی در ماهای دی وبهمن در اطراف بوشهر دیروکنگان میباشد. [ ادامه مطلب ... ]

چرا ماهی جنوب بوی زهم نمی دهد؟
ادامه مطلب

چرا ماهی جنوب بوی زهم نمی دهد؟

ماهیهای جنوب
ماهی ها انواع مختلفی دارند. بعضی از آنها ماهی آب شور و بعضی دیگر ماهی آب شیرین هستند. البته انواع ماهی های دریایی نسبت به ماهی های پرورشی ارجحیت دارند به دلیل اینکه آنها از دریا که منبع بسیاری از مواد مغذی است تغذیه می کنند.
[ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی