یک روش نصب سرب به ریسه به وسیله کش پول
ادامه مطلب

یک روش نصب سرب به ریسه به وسیله کش پول

در ماهيگيری دريا برای صيد ماهي با وزن های سنگين بايد از روش های در ماهيگيری استفاده كرد برای ريسه كه كمترين گره در آن به كار گرفته شده باشد مثلا شما برای اتصال سرب به ريسه از چند گره استفاده مي كنيد يا برای اتصال شناور هم باز از چند گره استفاده مي كنيد هر چه تعداد گره ها در ريسه زياد باشد شانس پوكيدن نخ و فرار ماهي هم بيشتر مي شود براي همين در ماهيگيری. . .
نمونه ای از ریسه با اتصال باکنک به صورت شناور اتصال با کش پول (ماهی مارلین) [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی