بهترین ريسه ماهیگیری درساحل در دریای شمال
ادامه مطلب

بهترین ريسه ماهیگیری درساحل در دریای شمال

راهنمای ريسه ماهیگیری درساحل در دریای شمال
در این مقاله در مورد راهنمای ماهیگیری در سواحل شمال کشور مطالبی را مطالعه می کنید. اولین نکته ای را که همه ماهیگیران باید مد نظر داشته باشد انتخاب بهترین مکان در بهترین شرایط اب هوای باید باشد وزش باد و انواج زیاد دیای شمال کشور همیشه موردی بوده که تمام محاسبات ماهیگیری را مختل می کند و منجرب این می شود که شما در ماهیگیری نتیجه خوب و ایده ال را کسب نکنید. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی