طعمه ای برای گرفتن ماهی هامور ( گروپر )

ماهی هامور یک ماهی مهاجم می باشد که در آب های جنوب کشور به صورت پراکندگی زیاد زندگی می کند این ماهی نیز از ساحل (اسکله) قابل صید می باشد که بین ماهیگیران از محبوبیت خواصی بر خوردار است این ماهی از نژاد های متنوعه ای برخوردار می باشد [ ادامه مطلب ... ]