طعمه ای برای صید ماهی مرکب

به دلیل ارزش زیادی که ماهی مرکب به عنوان طعمه را در در یا دارد در این پست با طعمه های که میشه ماهی مرکب را گرفت آشنا می شوید. . . در ادامه مطالب آشنایی با طعمه های ماهی مرکب [ ادامه مطلب ... ]