معرفی طعمه های برای گرفتن ماهی سرخو (Sapper)

ماهی سرخو (sapper) را معمولا به روش ترولینگ صید می کنند که از طعمه های مثل ماهی ٬ فیله ماهی و ماهی مرکب استفاده می کنند در استفاده از این طعمه ها معمولا از دو قلاب در ریسه استفاده می شود ودر این پست با این ریسه وطعمه ها آشنا می شوید . . . [ ادامه مطلب ... ]