طعمه ای برای گرفتن ماهی چنگو (باراکودا)

ماهی چنگو یا باراکودا یک ماهی محبوب بین ماهیگیران ورزشی می باشد ودر دریای جنوب ماهیگیران به ماهیگیری این نوع ماهی بیشتر می پردازند. روش صید این نوع ماهی معمولا به صورت ترولینگ می باشد که با استفاده از انواع طعمه ماهی ها انجام می گیرد در این پست شما با ساخت یک طعمه اشنا می شوید با استفاده از امکاناتی مثل سیم وقلاب و . . . می باشد که شما می توانید نخ ماهیگیری را در این ریسه جایگزین سیم کنید. . . [ ادامه مطلب ... ]