گره گوشواره شماره یک (Dropper Knot No.1)
ادامه مطلب

گره گوشواره شماره یک (Dropper Knot No.1)

برای ماهیگیری با 2 یا 3 قلاب طعمه یا پشه مصنوعی، گره گوشواره با نگهداشتن انتهای نخ گوشواره بوسیله گره غلاف یا گره جراحی می تواند ساخته شود. لذا وقتیکه گوشواره تان کمی کوتاه شد یا قلاب از دست رفت، بجای ساخت مجدد ریسه می توانید یک گوشواره جدید به جای قبلی متصل کنید (البته جایگزینی به هیچ وجه توصیه نمی شود). چندین روش برای اتصال آنها وجود دارد که در ذیل به تشریح یکی از آنها می پردازم:
1- یک تکه نخ به طول 25 تا 30 سانتی متر برداشته و در حدود یک سوم (یا بیشتر به دلخواه) آنرا در بالای گره ریسه قرار دهید. انتهای نخ BL1 را در مجاورت ریسه نگه داشته و با دیگر انتهای نخ BL2، چهار دور پیچ را حول ریسه در حالی که از گره ریسه دور می شوید، بسازید. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی