معرفی ماهی آمور

ماهی آمور
عکس بالا از مدیر سایت ( وحید قلی پور )
نام دیگر ماهی آمور، كپور علفخوار است. ماهی آمور یكی از زیرك ترین ماهیان آبهای دنیاست. هوش سرشار این ماهی و گستردگی تغذیه مربوط به گیاهان باعث شده است كه صید این ماهی بسیار مشكل باشد و ماهیگیران باتجربه به صید این ماهی علاقه مند گردند زیرا هر قدر صید یك ماهی مشكل تر باشد، لذت صید آن هم بیشتر است. [ ادامه مطلب ... ]