معرفی ریسه جهت صید ماهی زرد پر در رودخانه
ادامه مطلب

معرفی ریسه جهت صید ماهی زرد پر در رودخانه

معرفی ریسه مناسب جهت صید ماهی زرد پر در رودخانه ای
نخ لیدر بهتر است از جنس فلور کربون باشد.
زرد پرها در بیشتر فصول به طعمه های طبیعی مثل
حمله میکنند و در فصول گرم با انواع بویله های گوشتی و خمیر نان(و طعمه های محلی ) میشود این ماهی رو صید کرد.
این ماهی با توجه به داشتن سبیلکهای بسیار حساس اغلب کف خوار بوده و به ندرت از سطح آب تغذیه مینماید. [ ادامه مطلب ... ]

ریسه هایی جهت صید ماهی زرد پر رودخانه
ادامه مطلب

ریسه هایی جهت صید ماهی زرد پر رودخانه

ریسه هایی جهت صید زرد پر با طعمه های که همانند بویله نصب میشوند
نکته دیگری که در این ریسه ها دیده میشود استفاده از ادواتی برای پوشش دادن وزنه و ۲راهی میباشد تا کمتریت جلب توجه را برای ماهی داشته باشد و همچنین به رنگ محیط نزدیک باشد. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی