در باره ماهی صبور


ماهی صبور نوعی ماهی از راستهٔ شگ‌ماهی‌شکلان (Clupeiformes) و خانوادهٔ شگ‌ماهیان (Clupeidae) و سرده صبوران (Tenualosa) است. صبور از دریا به رودخانه برای تخم ریزی مهاجرت می‌کند و برای محافظت از خود به صورت آرایش ماهی بزرگ قرار می‌گیرد. ماهی صبور تنها گونه آنادرموس در بین ماهیان جنوب ایران است.
مشخصات
در ماهی صبور قاعده باله مخرجی بزرگتر از قاعده باله پشتی است. این ماهی دارای کیل شکمی فلس‌دار است و کیسه شنای آن از جلو با معده و از پشت با مخرج ارتباط دارد. ماهی صبور ۲ سوپر آروارهٔ بالایی دارد و پشت سر پوش آب ششی آنها یک لکه سیاه وجود دارد که به دنبال آن لکه‌های کوچکتری قرار گرفته‌است. نام علمي صبور منطقه جنوب غرب ايران ‪ Tenualosa Ilisha‬است و احتمالا نژاد صبور آبهاي عراق نيز دو نوع دريايي و رودخانه‌اي است. مردم بصره از طريق مزه و قيمت بالاي صبور شط العرب نسبت به دريا اين موضوع را به خوبي دريافته‌اند. سن بيشتر ماهيان صبور رودخانه بهمنشير ايران، چهار تا پنج ساله گزارش شده است اين ماهي در آبهاي خليج فارس محدوده خوزستان و نيز در رودخانه‌هاي دز، بهمنشير و زهره مشاهده شده است.
نسل ماهي پرآوازه «صبور» با خطر انقراض روبه‌رو است [ ادامه مطلب ... ]