مکانهای ماهیگیری تالاب الاگل
ادامه مطلب

مکانهای ماهیگیری تالاب الاگل

تالاب الاگل
تالاب آلاگل بزرگترین دریاچه استان گلستان و یک تالاب آب لب شور است که در شهرستان گنبد کاووس، بخش داشلی برون و در کنار شهر اینچه برون واقع است. فاصله این تالاب تا شهر گنبد کاووس حدود ۷۵ کیلومتر مربع است. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی