معرفی تمامی حوضه های آبریز استان زنجان
ادامه مطلب

معرفی تمامی حوضه های آبریز استان زنجان

معرفی تمامی حوضه های آبریز استان زنجان برای ماهیگیری
رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهميت اقتصادی بالايی كه دارد به دليل پرآبی، زيبايی و طولانی بودن مسير خود يكی از مهم ترين روخانه های زنجان است كه در زمينه جاذبه های گردشگری نيز اهميت زيادی دارد [ ادامه مطلب ... ]

معرفی سد كينه ‌ورس برای ماهیگیری
ادامه مطلب

معرفی سد كينه ‌ورس برای ماهیگیری

سد كينه ‌ورس
سد كينه‌ ورس در استان زنجان و در فاصله 14 كيلومتری جنوب‌غربی شهرستان ابهر و حدود 5 كيلومتری روستای كينه ‌ورس قرار دارد. اين سد بر روی شاخه‌كينه‌ ورس از رودخانه ابهررود كه از جنوب به طرف شمال جريان داشته و به دشت تاكستان وارد می شود با مختصات جغرافيايی ذيل احداث مي شود [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی