ساخت لارو در ماهیگیری


لارو ( کرمینه)
" لارو یا کرمینه نامی است که برای نوزاد جانوری انتخاب میشود که در مرحله نوزادی با مرحله بلوغ کاملا
متفاوت است وتمایز دارد. کرم پروانه معروفترین وشناخته ترین نوع لارو است که سرانجام به پروانه وبید
تبدیل میشود ، سایر حشرات دارای لارو عبارتند از مگس وسوسک ها. [ ادامه مطلب ... ]