کولمه ماهی

کولمه گرگان (تلاجی) نام انگلیسی: Vobla, Roach نام علمی: Rutilus rutilus caspicus nation knipowitschi (Pravdin, ۱۹۲۷) پراکنش در ایران: جنوب شرقی دریای خزر ویژگیهای مرفولوژیک: دندان حلقی یک ردیفی(۵-۶)؛ بیشینه درازا ۳۵ (میانگین ۲۰) سانتی متر؛ بدن این ماهی نسبتا بلند است و ارتفاع آن ۲۵٪ تا ۳۶٪ طول بدن را د ربر میگیرد؛ سطح بدن از فلس‌های متراکم متوسط یا درشت پوشیده شده است؛ دهان نیمه تحتانی است؛ دو انتهای آرواره پائین اندکی از قائمه ابتدای چشم می‌گذرد؛ باله پشتی بر روی قاعده باله لگنی قرار می‌گیرد؛ ابتدا باله مخرجی نیز در عقب انتهای قاعده باله پشتی است؛ طول ساقه دمی ۱۸٪ تا ۲۴٪ طول بدن است. تغذیه: ماهی همه چیز خوار است و از نرم تنان، سخت پوستان ریز و نوزاد حشرات تغذیه می‌کند. بیولوژی: ماهی نیمه مهاجر است. دو نوع مهاجرت دارد که شامل مهاجرت از دریا به رودخانه برای تخم ریزی(مهاجرت بهاره) و دیگری در داخل دریا برای زمستان گذرانی(مهاجرت پائیزه) است؛ دارای خواب زمستانی است و در فصل تخم ریزی تغذیه نمی‌کند. [ ادامه مطلب ... ]