طعمه مصنوعی راپالا در ماهیگیری
ادامه مطلب

طعمه مصنوعی راپالا در ماهیگیری

راپالا
شاید برای بعضی از دوستان این نام گنگ و ناشناخته باشه که به همین دلیل توضیح مختصری در این رابطه خدمت شما بزرگواران ارائه میکنم.
راپالا در حقیقت نمونه ساخته شده یک ماهی ویا یک طعمه از روی الگوی واقعی آن است که بر اساس نوع ماهی مورد نظر ماهیگیر دارای تنوع زیادیست [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی