هدایت قاشقک در ماهیگیری
ادامه مطلب

هدایت قاشقک در ماهیگیری

هدایت قاشقک ( قسمت اول )
وقتی با قاشقکهای حفاظ دار هم نمی توان بدون احتمال عصبی شدن و از دست دادن قاشقک در علفهای انبوه به ماهیگیری پرداخت در همین حال می توان این نوع قاشقک را به آرامی در امتداد حاشیه نی زارها یا در قسمت تنک نیلوفر آبی ( در اواخر پاییز و زمستان ) هدایت کرد [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی