سیم بکسل ( پیش بند سیمی ) در ماهیگیری

کار برد سیم بکسل همراه با روش بستن
برای صید برخی از ماهی ها که دارای دندانهای تیز و برنده یا آرواره قوی هستند از وسیله ویژه ای استفاده می شود که به دو انتهای نخ قبل از طعمه یا قلاب ماهیگیری تعبیه می گردد و به آن سیم بکسل گفته می شود. [ ادامه مطلب ... ]