معرفی ماهی سونگ
ادامه مطلب

معرفی ماهی سونگ

ماهی سونگ
Barbus esocinus در بين مردم استان كرمانشاه با نام سونگ شناخته می‌شود و ساليان متوالی است كه سونگ در سفرة صيد صيادان و در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستايی استان حرف اول را از لحاظ ترجيح و ذائقه مصرف مي‌زند. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی