سوف ماهیان
ادامه مطلب

سوف ماهیان

سوف ماهیان
جزو بزرگترین خانواده سوف ماهیان در آب شیرین می باشد. این ماهی به وزنی معادل 20 کیلو گرم و طول بیش از 100 سانتی متر می رسد . pike-prech نام عمومی ماهی می باشدسوف در اروپا که شاید علت این نامگذاری ، شباهت ظاهری این ماهی با اردک ماهی است. [ ادامه مطلب ... ]

دهان گنده ترین ماهی اعماق
ادامه مطلب

دهان گنده ترین ماهی اعماق

ماهی سوف
ماهی سوف اعماق بعنوان بزرگترین قورت دهنده شناخته شده است. آرواره های بزرگ ، این ماهی را قادر میسازد که طعمه ای تا ۲ برابر اندازه خود را ببلعد . دندان های تیز وبطرف داخل برگشته این ماهی اجازه فرار به هیچ طعمه ای را که به سختی ، آن هم در آن تاریکی مطلق به دست آورده است نمیدهد. معده آن هم بگونه ای است که براحتی میتواند یک شام مفصل و بزرگ را در خود جای دهد. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی