معرفی مكانهای ماهيگيری شهرستان جاسك
ادامه مطلب

معرفی مكانهای ماهيگيری شهرستان جاسك

مكانهای ماهيگيری جاسك
يكی ازبهترين مكانها براي ماهيگيری با قلاب آبهای ساحلی جاسك می باشد كه ماهيان زيادي دربستر های سنگی كه گشر خوانده می شوند يافت می شود مانند انواع سرخو، هامور ، شهری يا به زبان محلي گدير ، كوتر ، خنو، كوپر و صيادان جاسكی درهنگامی كه فصل ماهيگيری باقلاب يا خيطی می باشد دراين نقاط فعال می باشند [ ادامه مطلب ... ]

انواع روشهای ماهیگیری باقلاب درهرمزگان
ادامه مطلب

انواع روشهای ماهیگیری باقلاب درهرمزگان

ماهیگیری باقلاب دراستان هرمزگان
1- روش جاسکی : که دران ابتدا قلاب را به ریسه ماهیگیری یا اصطلاح محلی خیط بصورت رنده ای یا اعدامی وصل می نمایند و به فاصله نیم متر وزنه یا بلت را به خیط وصل می نمایند واین روش مخصوص صید انواع ماهیان کفزی می باشد وهنگامی که جریان آب مقداری بیشتر می شود یادراصطلاح محلی شیک پیدا می کند فاصله وزنه از قلاب را تا سه بغل افزایش می دهند که مو جب می شود ماهی بهتر طعمه را دیده و به آن حمله کند . [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی