مایع دراگون
ادامه مطلب

مایع دراگون

مایع دراگون (بو در ماهیگیری)
اینبار هم می خواهم از نقش بو در ماهیگیری مطلب بنویسم.در ساخت طعمه بودار کردن مواد خیلی مهم است.که با اضافه کردن انواع ادویه و مخلفات آن را بوجود آورد. اما در طعمه های مصنوعی چه کاری باید کرد. تا بجز شکل و رنگ طعمه بوی آن نیز تاثیر داشته باشد. [ ادامه مطلب ... ]

اسانسها و بوهای مورد استفاده در ماهيگيری
ادامه مطلب

اسانسها و بوهای مورد استفاده در ماهيگيری

اسانسها و بوها
شايد برخی از ماهيگيران را ديده باشيد كه با طعمه ای خود برخی مواد را مخلوط می نمايند و ادعا ميكنند كه اين مواد باعث جلب توجه ماهی ميشود بله ادعای آنها صحيح است زيرا در آب هم پراكندگی بو بسيار است [ ادامه مطلب ... ]

ترفندی برای جلب توجه ماهیها توسط بو در آب
ادامه مطلب

ترفندی برای جلب توجه ماهیها توسط بو در آب

ترفندی برای جلب توجه ماهیها
گاهی شب قبل از ماهیگیری مقداری جو را در قابلمه ریخته و میپزند و جوی پخته شده را به صورت در باز طی یک یا دو روز در هوای آزاد میگذارند تا بگندد. بعد این جوی گندیده را در ظرف مشبک (بهترین گزینه=جوراب) ریخته و در مله ماهیگیری در آب میگذاریم. بعد از مدتی تاثیر عجیب این جوی گندیده و بویش را میبینید در جلب ماهیها [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی