درباره کتاب پیرمرد و دریا
ادامه مطلب

درباره کتاب پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا
همینگوی با «پیرمرد و دریا» خدا را کشف کرد
«پیرمرد و دریا» داستان ساده‌ای دارد: پس از گذشت هشتاد و چهار روز جان کندن بی‌حاصل، ماهیگیر پیر موفق می‌شود بعد از دو روز و نیم تلاش بی‌وقفه ماهی بزرگی صید کند. ماهی را به کرجی‌اش می‌بندد، اما روز بعد در نبردی که چیزی کم از یک جنگ درست و حسابی ندارد، آن را از دست می‌دهد و ماهی خود طعمه‌ی آرواره های گرسنه و حریص کوسه ماهی‌های دریای کاراییب می‌شود [ ادامه مطلب ... ]

داستان عاشقانه ماهیگیری
ادامه مطلب

داستان عاشقانه ماهیگیری

یک مجله فرانسوی در شماره اخیر خود داستان عاشقانه جالبی را نقل می کند
آرنولد پوینتر، ماهیگیر اهل جنوب استرالیا ماده کوسه سفیدی را که در طور ماهیگیری به دام افتاده بود، از مرگ حتمی نجات می ده د. ا ین موضوع اکنون مشکلی برای ماهیگیر به وجود آورده. ماهیگیر می گوید
مطلب فرستاده از دوست عزیزمان جناب آقای ارژ نگ عابدی از تهران [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی