استتار
ادامه مطلب

استتار

استتار در ماهیگیری
ماهیها حیوانات نسبتا باهوشی هستند.آنها سایه چوب ماهیگیری و نیز خود ماهیگیر را میبینند و تشخیص میدهند.اینکه در آب به ویژه آبهای ساکن و آرام ماهیگیر بدون هیچ فکری کنار آب با خیال آسوده می ایسته اصلا کار درستی نیست.چون ماهی اون رو میبینه و بهش نزدیک نمیشه.. بهترین کار این است که ماهیگیر نزدیک درخت یا بوته باشد و لباس مخصوص استتار داشته باشد [ ادامه مطلب ... ]

استتار لازمه صید کپور بزرگ
ادامه مطلب

استتار لازمه صید کپور بزرگ

استتار
گروه ماهیگیران تبریز سد گلابر زنجان
نمی توان درباره اهمیت استتار در کپورگیری اغراق کرد چرا که هر چه در این باره بگوییم کم خواهد بود . کپورها مخلوقات عادت هستند و زمانی که احساس کنند کوچکترین مشکلی وجود دارد گارد خواهند گرفت حتی ممکن است این وسواس را زمانی که هیچ مشکلی هم نباشد به خرج دهند . غریزه ابتدایی آنها برای بقا این چنین برنامه ریزی شده است . همینطور زمانی که بخواهیم کپورهای غول پیکر را هدف بگیریم ، هنر مخفی کاری و اغفال دارای اولویتی اولیه خواهد بود . [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی