رفتار غذایی ماهی قزل آلا در فصل زمستان
ادامه مطلب

رفتار غذایی ماهی قزل آلا در فصل زمستان

رفتار غذایی ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا رنگین کمان در فصل زمستان تمایل بیشتری به خوردن غذا دارد یا فصل تابستان در واقع در این مقاله میخوام بگم که شما در فصل زمستان می تونید بیشتر قزل آلا صید کنید یا در تابستان [ ادامه مطلب ... ]

نکات مورد توجه جهت صید در زمستان
ادامه مطلب

نکات مورد توجه جهت صید در زمستان

ماهیگیری در زمستان
1.در زمستان ماهیها در قسمتهای گرمتر مستقر می شوند یعنی عمیقترین مکان در آب وبه ندرت به مکانهایی با عمق کم حرکت میکنندوتحرک ماهی ها کاهش خواهد یافت ، بیشتر ماهی ها از ذخایر بدنشان استفاده میکنند ولی یادتان باشد که ماهی گرسنه ای همیشه بین ماهیها خواهد بود وحتی در صورت شناسایی دقیق محل تجمع ماهیها ،ماهی هایی که تحرک کمتری دارند نیز صید خواهندشد. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی