دریاچه اوان برای ماهیگیری

معرفی دریاچه اوان
دریاچه اوان در استان قزوین و در منطقه معروف الموت قرار دارد.
[ ادامه مطلب ... ]