ماهیگیری کودکان

ماهیگیری کودکان
شاید بتوان گفت موفق ترين افراد در يك رشته ورزشی از كودكی به آن مشغول شده اند. البته بستگی دارد موفقيت را چگونه معنا كنيم ، بنظر من حداقل اين افراد درك بهتری از رشته ورزشی خود دارند و واقعا طور ديگری به آن عشق می ورزند. [ ادامه مطلب ... ]