كمك های اوليه در ماهیگیری
ادامه مطلب

كمك های اوليه در ماهیگیری

كمك های اوليه در آسيبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهيگيری به بدن
مصدوميتهای ناشی از قلاب ماهيگيری چه جهت گذران فراغت و چه بصورت تجاری و گذران زندگی در هنگام تنظيم و استفاده از وسايل ماهيگيری امری عادی است. بيشتر اين مصدوميتها كوچك بوده و ميتوان آنها را بدون مشكل در مطب پزشك بدون نياز به عمل جراحی مداوا نمود. [ ادامه مطلب ... ]

آسیب رساندن به ماهی‌ از طریق دست ماهیگیر
ادامه مطلب

آسیب رساندن به ماهی‌ از طریق دست ماهیگیر

آسیب رساندن به ماهی
بیشتر ماهیگیران وقتی ماهی رو میگیرن اون رو بدون دستکش بیرون از آب نگاه میدارن .آیا می دانید که از ضرر های این کار آسیب رسیدن به ماهی ناشی از گرم بودن دست شماست .حالا آغار سایز ماهی نیز کوچیک باشد که بدتر البته در بعضی از جاها ماهی رو با پارچه میگیرن.پس از این به بعد یا از دستکش استفاده کنیم یا پارچه نخی ماهی رو بگیریم [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی