ماهی ساردین

معرفی ماهی ساردین دم سیاه
نام فارسی: ساردین دم سیاه
نام بومی : حشینه
نام انگلیسی : Blacktip sardinella
نام علمی: Sardinella melanura
تیره: Clupeidae
[ ادامه مطلب ... ]