اردک ماهی
ادامه مطلب

اردک ماهی

اردک ماهی
Esox ها يك دسته از ماهيهاي آب شيرين مي باشند و تنها عضو خانواده Esocidae راسته Esociformes است. نوعي از اين گونه Esox Lucius يا همان اردك ماهي ساكن شمال كره زمين مي باشد. گونه هايي از اين دسته مانند Pike ها ( اردك ماهي) شناخته شده اند. اين گونه اردك ماهي بوميان منطقه آمريكاي شمالي و از اروپاي غربي تا سيبري در منطقه اروپا آسيا مي باشند [ ادامه مطلب ... ]

عوامل مهم در صید اردک ماهی
ادامه مطلب

عوامل مهم در صید اردک ماهی

صید اردک ماهی
1. مکان صید : این ماهی در رودخانهای آب شیرین منتهی به دریای خزر ،تالابها و مردابهای شمال کشور زندگی میکندو بیشتر نزدیک نیزارها، بوتهای آبی وتنه درختان غرق درآب در کمین ماهیها وجانوران آبزیمینشیند وشکارچی قهاریست [ ادامه مطلب ... ]

محل وجود اردك ماهی
ادامه مطلب

محل وجود اردك ماهی

وجود اردك ماهی
اردك ماهی اصولا ماهی تجمعی نيست زيرا با برخورد با يك اردك ماهی هم سايز خود بلا خره به هم آسيب جدی خواهند رساند و اگر اردك ماهی كوچكتر باشد خورده خواهد شد و اگر بزرگ تر باشد اردك ماهی كوچك خورده خواهد شد [ ادامه مطلب ... ]

اردك ماهی چيست
ادامه مطلب

اردك ماهی چيست

اردك ماهی كوسه آبهای شيرين
يك گونه از ماهيهای آب شيرين با نام لاتين ساكس را ميتوان نام برد كه اين گونه ماهيها جزو ماهيان شكارچی بوده و سيستم عصبی و هشداری در آنها بسيار شبيه است و نمونه آب شور آنها نيز دارای تنوع بسياری است.يك نمونه از اين ماهيها اردك ماهی است كه با نام پايك يا ماسكی در نيمكره شمالی وجود دارد [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی