ماهی مشکو

معرفی ماهی مشکو لکه دار
نام فارسی:   مشکو لکه دار  
نام بومی :   شوریده
نام انگلیسی :   Blotehed croaker
نام علمی:   Nibea maculata
تیره: Sciaenidae
[ ادامه مطلب ... ]