ماهی شانک

معرفی ماهی شانک زرد باله
نام فارسی: شانک زرد باله
نام انگلیسی : Yellowfin seabream
نام علمی: Acanthopagrus latus
تیره: Sparidae [ ادامه مطلب ... ]