ماهی شینک

معرفی ماهی شینک
نام فارسی: شینک ماهی
نام بومی : شینک .شنکو
نام انگلیسی : Spade fish
نام علمی: Ephippus orbis
تیره: Ephippidae [ ادامه مطلب ... ]