ماهی پنجزاری

معرفی ماهی پنجزاری بزرگ
نام فارسی: صافی موجدار
نام انگلیسی : Streaked spinefoot
نام علمی: Siganus javus
تیره: Siganidae [ ادامه مطلب ... ]