ماهی گواف

معرفی ماهی گواف رشته دار
نام فارسی: گواف رشته دار
نام بومی : گواف، پهلوا ، گواگ
نام انگلیسی : Blochs gizzard-shad
نام علمی: Nematolosa nasus
تیره: Clupeidae [ ادامه مطلب ... ]