دریاچه یا تالاب زریوار برای ماهیگیری
ادامه مطلب

دریاچه یا تالاب زریوار برای ماهیگیری

دریاچه یا تالاب زریوار
عکس از ا ستاد گرامی آقای امیر صادقی
که به ا ین مکان بسیار زیبا برای ماهیگیری رفته بود یم
این تالاب مهم ترین جاذبه گردشگری استان کردستان می باشد و مهم ترین و کم نظیر ترین جاذبه آبی در باختر کشور محسوب می گردد. مريوان شهر زيبايي است، با مردماني مهربان و مهمان نواز. وجود اين تالاب زيبايی منطقه را دو چندان كرده و هر سال باعث جذب گردشگرانی از سراسر کشور و دنيا مي شود.
[ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی