تالاب انزلی  برای ماهیگیری
ادامه مطلب

تالاب انزلی برای ماهیگیری

تالاب انزلی
از جمله زيباترين مناظر آبی گيلان سبز گیلان تالاب انزلی است. اين تالاب محل تخم ريزی آبزيان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومی ومهاجر است. در داخل تالاب ، جزاير زيبايی وجود دارد و دو شهر زيبای انزلی وآب كنار در ساحل آن قرار دارند. [ ادامه مطلب ... ]

سد سفید رود  ( سد منجیل ) برای ماهیگیری
ادامه مطلب

سد سفید رود ( سد منجیل ) برای ماهیگیری

مشخصات سد سفید رود ( سد منجیل )
سد سفیدرود، یا سد منجیل، سدی است که در محل پیوستن دو رود قزل‌اوزن و شاهرود در نزدیکی منجیل ساخته شده است و برای تنظیم آب این دو رود برای کشاورزی در دشت گیلان و نیز تولید برق به کار می‌رود. [ ادامه مطلب ... ]

بهترین نقاط ماهیگیری استان گیلان
ادامه مطلب

بهترین نقاط ماهیگیری استان گیلان

ماهیگیری در استان گیلان
1- آستانه اشرفیه زیر پل.
2- سنگچین بندر انزلی خصوصا صد متر آخر (پاییز و بهار زمان مناسب ماهیگیری است)
3- سنگچین بندر کیاشهر صد متر آخر( پاییز و بهار زمان مناسب ماهیگیری است)
4- مرداب کیاشهر (تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
5- سد تاریک (امام زاده هاشم بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
6- سد منجیل (بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
7- شاهرود لوشان (بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
8- آستانه اشرفیه رودخانه جنب کارخانه کود شیمیایی (بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
9- تالاب انزلی (بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
10- استخر پارک دانشجو رشت (بهار و تابستان زمان مناسب ماهیگیری است)
در سنگچین ها می توانید زردپر و کفال و ماهی سفید صید کنید و در جاهای دیگر زرد پر و کپور. حالا بنشینید قلاب بیندازید و منتظر یک صید خوب بمانید. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی