خوراک ماهی با طبخ به روش چینی
ادامه مطلب

خوراک ماهی با طبخ به روش چینی

یه نوع خوراک ماهی با طبخ به روش چینی
این خوراك ماهی به روش چینی طبخ می شود. با این تفاوت كه در چین، این ماهی را با پودر ادویه مخصوص پنج طعم چینی درست می كنند، ولی در اینجا ما ادویه مخلوط را جایگزین می كنیم.
برای طرض تهيه اين نوع غدا به ادامه مطلب...... [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی